[Трохим Зіньківський ]
Головна » Файли » Дослідники

Школа Галина Миколаївна
[ Викачати з сервера (14.6 Kb) ] 08.08.2012, 12:40
Школа Галина Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Інституту філології БДПУ

 

Народилася 14 червня 1968 р. в селі Гринівці Недригайлівського району Сумської області. У 1990 р. закінчила філологічний факультет Сімферопольського державного університету за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови та літератури». З 1991 р. почала працювати в Бердянському педагогічному інституті (пізніше університет) на посаді асистента, з 1995 р. – старшого викладача кафедри української мови.

З 2007 року працює на посаді доцента кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Інституту філології БДПУ.

 З 1996 по 1999 рр. навчалася у цільовій аспірантурі при Дніпропетровському державному університеті. Тема дисертаційного дослідження «Мовна творчість Трохима Зінківського в контексті творення норм української літературної мови другої половини ХІХ століття», науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О. А. Стишов, завідувач кафедри фонетики і граматики Київського національного лінгвістичного університету. Захист відбувся 28 березня 2007 р. в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка.

 Науковий доробок:

1992

1. Народна фразеологія в поемі І.П.Котляревського «Енеїда»// Праці наук.-практ. конф. викладачів БДПІ «Актуальні питання підготовки спеціалістів у педвузі». – Бердянськ, 1992. – С. 15—19.

1993

2. Складні слова в комедії М.Куліша «Мина Мазайло» // Праці наук.-практ. конф. викладачів БДПІ «Актуальні питання підготовки спеціалістів у педвузі». – Бердянськ, 1993. – С. 19—23.

3. Прислів’я та приказки у драмі-фейєрії Лесі Українки «Лісова пісня» // Збірник наукових повідомлень. – Бердянськ, 1993. – С. 24—26.

4. Тропи в оповіданні Т. Зінківського «Кудою йти?» // Збірник наукових повідомлень. – Бердянськ, 1993. – С. 31—33.

1994

5. Порівняння та їх стилістична функція в оповіданнях «Сон» і «Кудою йти?» Трохима Зіньківського // Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали Другої всеукраїнської міжвідомчої наук. конф. 12—17 вересня 1994 року. – Київ, 1994. – С. 23—25.

1995

6. Уникайте русизмів у своєму мовленні // Збірник наукових повідомлень. – Бердянськ, 1995. – С. 34—37.

1996

7. Метафори та їх стилістична функція в оповіданнях «Сон» і «Кудою йти?” Т. Зінківського // Зб. наук. повідомлень. – Бердянськ, 1996. – С. 45—51.

1997

8. Антропоніми у творчій спадщині Трохима Зінківського // Питання сучасної ономастики: статті та тези за матеріалами конф. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1997. – С. 196—197.

9. Роль синонімів у творах Трохима Зінківського // Актуальні питання слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 3: Лінгвістика і літературознавство. –К.-Бердянськ, 1997. – С. 224—227.

10. Мовознавчі проблеми в творах Трохима Зінківського // Суспільствознавчі науки і відродження нації. – Луцьк, 1997. – С. 125—134.

1999

11. Граматична будова мови творів Трохима Зінківського // Ономастика і апелятиви. – Вип. 5. – Дн-ськ: ДДУ, 1999. – С.113—121.

12. До проблеми творчих взаємин Б.Грінченка та Т. Зінківського (на матеріалі листування письменників) // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка: Філологічні науки. – № 7. – 1999. – С. 37—39.

13. Фонетичні особливості мови творів Трохима Зінківського // Мови й культура народів Приазов’я: Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко: Мовознавство. – Бердянськ: БДПІ, 1999. – С. 56—61.

 2000

14. Фонетичний принцип як основа правопису Трохима Зінківського // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. ст. – Вип. 3. – К.: КДЛУ, 2000. – С. 324—330.

2002

15. Роль Трохима Зінківського у становленні норм української літературної мови // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 7: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Знання України, 2002. – С. 19—24.

2003

16. Синтаксичні особливості мови творів Трохима Зінківського // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 8: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Знання України, 2003. – С. 163—171.

2004

17. Становлення норм вимови голосних та приголосних української літературної мови у ІІ половині ХІХ століття (на основі рукописів Трохима Зінківського) // Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 9: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Знання України, 2004. – С. 487—495.

2005

18. Ненормативне вживання частиномовних граматичних категорій і форм у художній та епістолярній спадщині Т. Зінківського // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 10: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Знання України, 2005. – С. 96—103.

2007

19. Мовна творчість Трохима Зінківського в контексті творення літературних норм української мови другої половини ХІХ століття: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Луганський нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 20 с.

20. Пріоритет національного в житті та творчості Трохима Зінківського // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної / Упор. М. Федурко, В. Котович, Г. Фігель. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 234—237.

21. Динаміка фразеологічних одиниць у художньому мовленні Трохима Зінківського // Наукові часописи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Зб. наук. пр. – Серія ІХ: Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 2. – К., 2007 . – С. 262—267.

2008

22. Повернення незабутніх (спадщина Т. Зінківського) // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 96—99.

23. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір: Модульний курс. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 122 с. (3 др. а.)

 

Категорія: Дослідники | Додав: Berdyansk | Теги: Галина Миколаївна, Зіньківський, БДПУ, школа, Бердянськ
Переглядів: 678 | Завантажень: 98