[Трохим Зіньківський ]
Бібліографічний покажчик писанням Зіньківського
 
Дивіться також: Бібліографія матеріалів про Трохима Зіньківського
 
1885
Заяць, що себе жертвує. Казка Н. Щедріна — переклав Т. 3. — «Зоря», 14.
 
1887
Руська історична бібліотека під редакцією Олександра Барвінського. Том VI. Історія великого князівства Литовського від найдавніших часів аж до упадку удільної системи в Литовській Русі. В. Антоновича і Д. Іловайського. Тернопіль, 1887. [До сього видання Зіньківський переклав частину роботи д. Н. Антоновича].
 
1888
Допис до «Зорі» про вкраїнський театр у Петербурзі. «Зоря». ч1. [Підписано: Т. 3.]
 
1889
Певний Т. Малюнки справжнього життя. У Петербурзі. Року Божого 1889. 16 ч. 59 боків. Ц. 20 коп.
Зьвіздочот Т. Національне питаннє в Росії // Правда. – 1889. – Вип. ІV.– С. 199-227.
 
1890
Зьвіздочот Т. Тарас Шевченко в сьвітлї европейської критики // Правда, 1890. – Вип. VІІ. – С. 21-29; Вип. VІІІ. – С. 87–93; Вип. ІХ. – С. 175 – 181; Вип. Х. – С. 250 – 256; 1891. – Т. 1. – Вип. 1. – С. 25-31.
 
1891
Зьвіздочот Т. Тарас Шевченко в сьвітлї европейської критики // Правда, 1891. – Т. 1. – Вип. 1. – С. 25-31.
Зьвіздочот Т. Про переклад Одисеї П. Байди. Правда, ч. II.
Зьвіздочот Т. З Харківщини. (Допис). Правда, ч. 1
Певний Т. Кудою йти? Різдвяна повістка. «Зоря», ч.3
Про видання творів Шевченкових (без заголовку як розділ IV статті «Рідня Шевченка»;  Підписано: Z.
Зьвіздочот Т. Замітка біблїоґрафічна // Правда, 1891. – Т. 1. – Випуск ІІ. – С. 123-129.
 
1892
(З сього року підпис скрізь: Т р о х. З і н ь к і в с ь к и й.)
Сон. Мрія. Зоря ч. 11.
Сумління. Драматичні картини. Зоря, ч. 12.
Моншер-козаче. Гумористичне оповідання. Правди, чч. VI, VII, VIII.
Батьків смуток. Байка. Дзвінок, ч. 11.
Ненажерливість собача Байка Дзвінок, ч. 12.
Кіт та мишеня. Байка Дзвінок, ч. ІІІ
Брехня. Байка. Дзвінок, ч. 19
Мишачі пригоди з котом. (Вірші). Дзвінок, ч. 20.
Чабан та вівця. Байка, Дзвінок, ч. 2ь.
Море Байка. Дзвінок, ч. 8з.
Драбина. Байка. Ілюстрована бібліотека для молоді, міщан і селян, ч. 6.
Спілка. Байка. Ibid., ч. 9.
 
1893
Історична казка. Правда, ч. 1.
Догадливі наймички. Байка. Ілюстрована бібліотека для для молоді, міщан і селян, ч. 7—8.
Писання Трохима Зіньківського. Зредагував та життєпис написав Василь Чайченко. Книга перша. (З портретом авторовим). Друковано під доглядом К. Паньковского, (Львів). Мала вісімка LXXU + 248 + IV. Ціна 1 ар. Зміст: Передмова. — Трохим Зіньківський. — Лист Т. Зіньківського до О. Пипина. Додаток до життєпису. — Байки й інші вірші. — Сумління. Драм. сцени, — Історична казка. – Сидір Макарович Притика. — На вулиці. — Сон. — Кудою йти? — Моншер-козаче. — Бджола, пучечок казочок. — Переклад з Щедріна: Заяць, що себе жертвує. — Езопові байки.
 
1895
Этнографнческіе матеріалы, собраные въ Черниговской и соседних cъ ней губерніях. Выпускь 1. Расказы, сказки, пословицы, загадки и пр. Б. Д Гринченко. Черниговъ, 1895.
Тут видрукувано етнографічні записи Зіньківського, Див, NN 9, 13, 49, 73, 74, 86, 98, Щ 100, 103, ЮН, 118, 129, 130, IBS, 179, Ш,' 184, 189, 191, 198*).
*) Т. Зіньківський записував од народу ще й пісні. Вони друкуватимуться у тому ж виданню.
Писання Трохима Зіньківського. Зредагував В. Чайченко, Книга друга. Друковано під доглядом К. Паньковского Львів, Мала вісімка, ІІ+ 234 + ІІІ. Ціна 1 зр. а. в. Зміст: До читача. — Національне питання в Росії. — Тарас Шевченко в світлі європейської критики. — Молода Україна, її становище і шлях. — Штунда, українська раціоналістична секта. – Фіхте старший. –Бібліографічний покажчик творів Зіньківського.
 
1991
Зіньківський Т. Кудою йти? // Дерево пам’яті. – К.: Дніпро, 1991. – 214 с. 

1995

Зіньківський Т. Штунда, українська раціоналістична секта // Берегиня. - № 1-2. - 1995. - С. 99–117
Зіньківський Т. Листи // Неопалима купина. - 1995. - №5-6. - С.52-78.
Зіньківський Т. Тарас Шевченко в світлі європейської критики // Неопалима купина. – 1995. – № 7–8. – С. 14-34.