[Трохим Зіньківський ]
Головна » Файли » Родичі та друзі

Калюжна І. В. К. М. Зіньківський – видатний педагог Приазовського краю
07.08.2012, 17:49

Калюжна І. В. К. М. Зіньківський – видатний педагог Приазовського краю

Відродження забутих імен, зокрема регіональних педагогів -- імпульс для розвитку сучасної дидактики. Вивчення і аналіз персоналії  як окремого предмета історико-педагогічного дослідження має важливе значення, оскільки особиста біографія часто є основою наукової реконструкції епохи та висвітленням загально педагогічного досвіду певного періоду.

Серед тих, хто працював на терені розвитку національної педагогічної думки та підносив українську педагогіку як невід ємну складову національної культури, гідне місце займав Костянтин Максимович Зіньківський, директор Бердянської єдиної трудової школи ім. І. Франка.

Мета: розкрити основні етапи творчого шляху педагога, узагальнити його педагогічні погляди  на сутність організації процесу навчання, краєзнавчий принцип, трудове виховання учнів, на створення робочої книги для шкіл Південної України в 20-30 роки ХХ століття.

Роблячи  аналіз архівних документів, які знаходяться в Запорізькому обласному архіві, робимо висновок, що справа  лектора К. М. Зіньківського складається з 7 аркушів[ 1 ]. Її було відкрито, коли К. М. Зіньківський вступив на роботу до Бердянського педагогічного технікуму. В обліковому аркуші значиться, що  він обіймав посаду викладача з 1 вересня 1927 року. На цей час він має стаж роботи в органах просвітництва і освіти 39 років. Перелік робіт із зазначенням місця роботи, посади, організації та причини звільнення з роботи вказується в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Дата вступу

Назва установи

посада

Час залишення роботи

Причина уходу з роботи

1 серпня 1892

Повітова школа

вчитель

10 листопада 1893

За власним бажанням

10 листопада 1892

Міська школа

вчитель

1 липня 1907

За власним бажанням

1 липня 1907

Міська школа м. Павлоград

завідувач

15 травня 1921

За власним бажанням

2 лютого 1922

Окружний відділ наросвіти на Кубані

Окружний інспектор

15 квітня 1926

За власним баж

15 квітня 1926

3 трудова школа у м. Бердянську

завідувач

1 квітня 1930

За власним бажанням

1 вересня 1930

Бердянський педагогічний технікум

Викладач методики математики та педпрактики

 

За власним бажанням

 

У справі є довідка про призначення К. М. Зіньківського на посаду викладача методики математики та педпрактики " при подвійному навантаженні годин"[ 1 ].

Хоча квартирне і матеріальне питання стояли дуже гостро для викладача, це не було перешкодою для для написання педагогічних робіт.( директор педагогічного технікуму Герасименко просив про закріплення квартири за викладачем Зіньківським поза чергою, так як він мешкав у приміщенні школи ім. І. Франка).

Основні педагогічні погляди викладача представлено в таблиці 2.

 

Таблиця 2. Узагальнення педагогічних поглядів К. М. Зіньківського

Педагогічні проблеми, що вирішував педагог

Точка зору, проти

Цінність його пропозиції

Комплексний метод викладання

Не повинно бути центру концентрації, а має існувати звязок між предметами

Доведення звязку навчання з життям

Книга, як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Створення робочої книги для шкіл Південної України

Спонукання вчителя і учня на пошук нових методів навчання, на дослідну роботу, на творчість

Краєзнавчий аспект навчально-виховного процесу

Шкільна робота має базуватись на географії і історії рідного краю

Рекомендації щодо отримання елементарних знань з економіки, географії рідного краю

Трудове навчання і виховання

Вивчення основ сільського господарства і елементів ремесел, як теоретично, так і практично

Пропозиції щодо шляхів використання здобутих навичок в практичній діяльності

Таким чином, працюючи в школі, К. М. Зіньківський приділяв увагу вирішенню таких проблем: впровадженню комплексного методу викладання, створенню ефективних методичних посібників, розвитку трудових навмчок, використанню краєзнавчого принципу при викладання історії та географії , розвитку духовності особистості [2,3, 4].

 

Література:

 

•1. Справа лектора К. М. Зіньківського Р-3674 оп. 1 №776, 7 арк.(матеріали Запорізького державного обласного архіву)

 

Матеріали Бердянського краєзнавчого музею:

 

•2. Комплексність і комплексний метод в викладанні, рукопис, 1927р.

•3.Краеведческая робота ( рукопис), ( папка 81 а).

•4.Труд у школі ( рукопис), ( папка 81 а).


Категорія: Родичі та друзі | Додав: Berdyansk | Теги: національна, Зіньківський, Костянтин Максимович, приазовський, дидактика, учитель, Бердянськ, педагог
Переглядів: 398 | Завантажень: 33